GĂNG TAY NITRILE KHÔNG BỘT – BEAUTY SMILE

Dùng trong nha khoa hoặc khám chữa bệnh. Ứng dụng trong chăm sóc sắc đẹp và thực phẩm.